Cykloturistické produkty

Evropský zelený pás

Evropský zelený pás
Železná opona představovala unikátně dlouhý pás „území nikoho“ mezi Východem a Západem, který byl i několik kilometrů široký. Vstup do tohoto hraničního pásma byl bez zvláštního povolení zcela zakázán, hospodářské aktivity byly silně omezeny. Paradoxně tak byl vytvořen unikátní „zelený pás“ napříč celou Evropou, jenž byl ušetřen větších negativních zásahů lidské činnosti, včetně jinde hojného znečištění a snížené biodiverzity. Není proto náhodou, že krátce po pádu železné opony a následném zpřístupnění tohoto území pro veřejnost začaly nejcennější přírodní lokality zeleného pásu získávat ochranu jednotlivých států, např. v podobě národních a přírodních parků, biosférických rezervací i chráněných území Natura 2000.

Cyklistická síť EuroVelo

Cyklistická síť EuroVelo
Propojení evropského kontinentu kompaktní sítí dálkových cyklistických tras a současně rozvoj cykloturistiky jako ekologicky šetrného způsobu cestování a udržitelného ekonomického zdroje pro regiony a města na trasách – takové jsou cíle ambiciózního projektu EuroVelo, který společně s mnoha partnery realizuje Evropská cyklistická federace.

Dálkové cyklistické trasy

Dálkové cyklistické trasy
Přehled dálkových cyklotras procházejících Jihomoravským krajem

Regionální cyklotrasy

Regionální cyklotrasy

Nejatraktivnější cyklistické trasy jižní Moravy